آخرین خبر/ وقتی آموزش دهنده خودش بلد نیست. آموزش استفاده‌های خاص از چوب لباسی در شبکه ملی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید