آخرین خبر/ در این ویدئو واکنش بامزه نوزاد به قلقلک را ببینید و کیف کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید