خراسان/ «سملین لافونته» نام مدیر یک مدرسه ابتدایی دخترانه در پایتخت کشور فیلیپین است. او سه سال است که در حال تزیین و تغییر چیدمان مدرسه اش با شخصیت کارتونی ژاپنی «هلو کیتی» است. تمام دیوار های این مدرسه به رنگ صورتی است و المان های هلو کیتی از سقف و دیوارها آویزان شده است. تمام وسایل این مدرسه از جمله گچ ها به رنگ صورتی است. او می گوید با این کارش برای بچه ها یک دنیای رویایی شاد ساخته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید