خراسان/ ویدئوی حمله نژادپرستانه یک زن آمریکایی به دو زن که همراه فرزندانشان در فروشگاه مشغول خرید بودند و به زبان اسپانیایی صحبت می کردند، ترند این روزهای شبکه های اجتماعی آمریکا شده است. در این ویدئو زن آمریکایی با داد و بیداد از آن ها می خواهد که اگر در کشور او یعنی آمریکا زندگی می کنند، به زبان کشورش صحبت کنند. این زن در ادامه وارد یک درگیری فیزیکی با زنان اسپانیایی می شود. پلیس آمریکا این زن را به جرم آزار و اذیت مهاجران بازداشت کرده است تا همه بدانند که دیگر زمان نژاد پرستی به سر رسیده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید