آخرین خبر/ ما هیچ وقت نمی خواهیم که اجاقمان کثیف شود و وقت زیادی روی تمیز کردن آن می گذاریم. متاسفانه این کار سختی است. شما یک لحظه رویتان را از غذای در حال پختن برمی دارید و در لحظه بعد می بینید که در حال به جوش آمدن است و آب بالا آمده. نتیجه این است که اجاقتان کثیف تر از همیشه می شود. اما یک راه ساده برای جلوگیری از این مورد وجود دارد.

به چه چیزی برای جلوگیری از سر رفتن آب در حال جوش نیاز دارید؟ یک تکه کره. هرچیزی که می پزید اگر تکه کوچکی کره به آن اضافه کنید دیگر سر نمی رود. با این روش شما می توانید از کثیف شدن اجاقتان پیشگیری کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید