اطلاعات/ در بیشتر کودکان حس حسادت مشکلاتی را در برقراری رابطه با همسالان ایجاد می‌کند. اگر فرزند حسودی دارید، به جای دعوا و سرزنش، از مذموم بودن و قبیح بودن این حس برایش بگویید و یادش بدهید که آن را با رفتارهای مثبت جایگزین کند.
رفتار مثبت در مقابل حسادت یعنی رقابت، تلاش بیشتر و آرزوی خوب داشتن برای دیگران. فرزندتان را به خاطر حسادت سرزنش نکنید. به او بگویید که هر کسی ممکن است چیزی را که دیگری دارد، دوست داشته باشد. در این مواقع به جای عصبانی شدن و بدرفتاری با آن فرد، باید بگوید: «منم دوست دارم چنین چیزی داشته باشم.» به فرزندتان یاد بدهید آنچه دیگران هستند، الزاما بهتر از آنچه او هست نیست. از او بخواهید بر نقاط قوت خود تمرکز کند نه نقاط قوت دیگران.
یادتان باشد میدان دادن به حسادت، باعث می‌شود این حس ادامه پیدا کند و مدام شعله ورتر شود. اما سرکوب آن و جایگزین کردن رفتار درست می‌تواند از فرزندتان انسان سازگارتری بسازد.‏


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید