کلیپو /کودکان از سر کنجکاوی و شیطنت معمولا هر چیزی که سر راهشان می بینند به دهان می برند. این راهیست که به وسیله آن جهان اطرافشان را شناسایی می کنند. اما چنانچه کودک باتری ای را قورت دهد، می تواند برایش خطر جانی داشته باشد. در مقابله با این موضوع باید چگونه عمل کرد؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید