آخرین خبر/ اگر همسرتان بی جنبه است هرگز با او از این دست شوخی ها نکنید!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید