منودلیار/ یکی از دغدغه های مادران بارداری که منتظر دومین فرزند خود هستند این است که چطور این خبر را فرزند اول خود بدهند و او چه واکنشی به این خبر خواهد داد. واکنش فرزند تو به این مسأله به میزان زیادی بستگی به نوع بیان این موضوع دارد به همین دلیل به فکر نوشتن این مقاله افتادم. اگر دوست داری بدانی با توجه به سن کودکت چطور به فرزندت بگویی که باردار هستی با ما تا پایان این مقاله همراه باش.
همان طور که پیش تر گفتم دادن این خبر به کودکت و چگونه بیان کردن آن بستگی به نوع بیان این موضوع دارد که نوع بیان هم بسته به سن او متفاوت است.

کودک زیر سه سال
کودکان زیر سه سال چنان معصوم هستند که تصور درستی از بارداری و پیامدهای بعد از آن ندارند. آن ها نمی دانند که فرزند جدید وقت زیادی را از مادرشان می گیرد و تازه تا حداقل چند ماه اول نمی تواند با آن ها بازی کند. پس گفتن این موضوع به کودکان زیر سه سال سخت نیست. کوتاه و واضح با آن ها موضوع بارداری ات را مطرح کن و فرزندان در این سن نیاز به اماده سازی ندارند؛ سریع به سراغ اصل موضوع برو.
از آن جایی که روانشناسان سن ۲ و ۴ سالگی را سن حسادت کودکان می دانند. اگر کودکت در این سن قرار دارد، این موضوع را هم در نظر بگیر.

کودک سه تا هفت سال
رفتار با کودکان در هر رده سنی چالش مخصوص به خود را دارد ولی کودکان سه تا هفت واقعاً شیطان هستند. آن ها مادرشان را صرفاً برای خود می خواهند و از کودکان زیر سه سال آگاه تر هستند ولی با این حال نمی توانند مانند کودکان بزرگتر از خود احساسات خود را کنترل کنند.
خصوصیت دیگری که کودکان این رده سنی دارند کنجکاوی است. پس منتظر باش که پس از مطرح کردن موضوع بارداری ات با او سؤال باران شوی: “بچه چگونه به وجود می آید؟”، “دختر است یا پسر؟”، “قرار است به اسباب بازی های من دست بزند؟”، “اتاق او کجاست؟” و هزاران هزار سؤال بامزه دیگر.
به سؤالاتش به دقت جواب بده اگر حوصله نداری یا نمی دانی چگونه به سؤالش جواب دهی کتاب های آموزشی رده ب متناسب با سؤال او برایش تهیه کن.
در نظر داشته باش همان طور که پیش تر گفتم کنترل احساسات در این سن برای کودک تو سخت است پس ممکن است یک لحظه سرخوش باشد و برای بازی هایی که می خواهد با خواهر یا برادر جدیدش انجام دهد برنامه ریزی کند و یک لحظه بعد حسودی اش گل کند و سر ناسازگاری بگذارد. هرگز و به هیچ صورتی به او نگو که رفتار یا احساسش ناخوشایند است و درست نیست.

کودک ۷ سال به بالا
اگر فکر می کنی دادن خبر بارداری ات به کودک بالای هفت سال راحت تر است چون او دیگر بزرگ شده، دوباره فکر کن؛ او هنوز هم کودک به شمار می رود. او یک کودک پرحرف و شیرین زبان محسوب می شود و از شانس تو برای مدت نسبتاً طولانی تنها شیرین زبان خانه هم بوده است.
موضوع بارداری ات را با او مطرح کن ولی در مورد احساسات او پیش داوری نکن مثلاً نگو: “فکر نکن که با آمدن او به تو بی توجهی می شود” یا عباراتی از این قبیل. این پیش داوری باعث می شود او احساس واقعی اش را از تو مخفی کند.
در آخر صحبتت از او بپرس که چه احساسی دارد یا اگر متوجه شدی که از این موضوع خوشحال نیست علت نگرانی یا ناراحتی اش را جویا شو و به او اطمینان بده که به اندازه کافی برای او وقت می گذاری، به او محبت می کنی و عشق می ورزی و فرزند جدید قرار نیست جای کسی را تنگ کند.
تو هم بیش از یک فرزند داری؟ این موضوع را چگونه با کودکت مطرح کردی؟ تجربیاتت را با من و سایر دوستان منودلیاری ات در زیر این مقاله در میان بگذار.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید