کلیپو/کادو دادن در اوقات و مراسم خاص کاری اجتناب ناپذیر است. اما گاهی ممکن است در یافتن کادوهای جالب و مناسب دچار مشکل شویم و ایده ای برای خرید کادو نداشته باشیم. دراین ویدیو چند ایده‌ی ساده و کم هزینه به شما آموزش می دهیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید