آخرین خبر/ چندین مدل گیره ی مو فقط با لاک و سیم برای خودتان درست کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید