آخرین خبر/ جزئیات ساخت ماهواره پیام امیرکبیر از زبان بانوی دانشمند ایرانی خانم صدقی ( مدیر کنترل پروژه ماهواره پیام)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی