خراسان/ «مهم نیست که پدر و مادرها می گویند که ما بین بچه هایمان فرق نمی گذاریم چرا که به تازگی نتایج یک تحقیق روان شناسانه و معتبر نشان می دهد که همیشه یکی از بچه ها برای پدر و مادرها عزیزتر است!» این متن که به تازگی در سایت ها و شبکه های اجتماعی به خصوص در اینستاگرام دست به دست می شود، نکات تکمیلی دارد که شما را به خواندن شان از سایت منتشر کننده آن (huffingtonpost.fr ) دعوت می کنیم.
نحوه انجام این تحقیق
این تحقیق روی 384 خانواده که فرزندانی با فاصله چهار سال دارند، صورت گرفته و نتیجه به این شکل بوده است که 74 درصد مادران و 70 درصد پدران در مقابل یکی از فرزندان خود رفتار و برخورد بهتری دارند. قبل از انجام این تحقیق به نظر می رسد که فرزندان بزرگ تر و اول خانواده به دلیل قدرت از نظر سنی و جسمی و این که بیشترین زمان را با والدین گذرانده اند، کمتر مورد توجه والدین هستند و بچه های آخر بیشتر محبوب پدر و مادر هستند اما بعد از انجام یک سری تحقیقات مشخص شد که این نظریه، غلط بود و عمومیت زیادی نداشت.
برداشت اشتباه اما رایج فرزندان
نتیجه دیگر این تحقیقات این بود که بدون توجه به این که فرد، فرزند اول یا آخر خانواده است فکر می کند که خواهر یا برادرش بیشتر مورد توجه پدر و مادر قرار می گیرد و او مظلوم واقع می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید