آخرین خبر/ علیرضا شیری، معلم، طبیب و طرحواره درمانگر در توضیح این ویدئو در اینستاگرامش نوشت:
اسکیزوفرنیاى رسانه اى :
رابطه ناامن ، فرزندانى که ناامنى را می آموزند ،
کتک را میبینند
دخترانى که هویت زنانه خویش را با تحقیر و انفعال و ناامنى دریافت میکنند؛
بی ارزشى و رهاشدگى و ایثار مخرب سرنوشت کودکان این خانه هاست؛
پدرى که توان مدیریت هیجانهاى متفى خویش را ندارد و "هم وابستگى" بیمارگونه زنى که به هر قیمت میخواهد اثبات کند لیاقت زندگى بهتر ندارد ،
جهنمى که با هم میسازند تا هم خویش هم دختران بی گناه خویش را در آن گریل روانى کنند.
این دخترک میخواهد فردا عروس بشود ، عروس آتش!
من میتوانم ساعتها درباره فاجعه " هم وابستگى بیمارگونه" این زوج مناظره کنم با هر کسیکه معتقد است این نوع زوجها را باید رسانه نشان دهد جهت ترویج سازگارى؛
خیر سازگارى باید سالم باشد نه بیمارگونه.
اون ٢٧ بار دادخواست طلاق یعنى باید مددکارى دادگسترى بچه ها را از دست این والدین خارج کند...
على جان ضیا! من بارها از شما دفاع کرده ام ولى انتظارم از شما این بود که یک کارشناس با ایشان گفتگو میکرد که کمکشان کند نه تعجب .

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی