آخرین خبر/ مستندی که روایت کننده مادرهایی است که نمی خواهند تجربه های اجتماعی شان فراموش شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی