آخرین خبر/ می شود بر باورهای سرمایه داری غلبه کرد و به جای ابتلا به بیماری مصرف زدگی ، اشیا قابل تعمییر را به چرخه مصرف برگرداند. نحوه پینه کردن جوراب های گرم خود را در بخش تصاویر ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی