آخرین خبر/ بازی کلید تقویت هوش کودک است. برای افزایش تمرکز کودکتان دست به کار شوید. می توانید با وسایل بازیافتی اسباب بازی بسازید.
وسایل مورد نیاز
مقوا
لوله دستمال
چوب بستنی
انبر
توپک های رنگی
مطابق با ویدیو اسباب بازی را بسازید
و از کودک بخواهید توپک ها را با انبر در محل خودش قرار دهید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید