چگونه/ آیا همیشه برایتان سوال شده که این سال بالایی ها انگار هر روز یک کفش جدید و یا لباس جدید می پوشند؟ به آنها حسودی تان می شود؟ این چگونه را بخوانید تا لباس های شما هم مثل آنها ظاهری نو داشته باشند.
1کفش سفید و یا چرم جیر را در روزهای بارانی نپوشید. کثیف خواهند شد.
2 لباس هایتان را با هم ست کنید و یا چیزهایی بپوشید که با بقیه ی پوشش تان جور در بیایند.
3 کفش فانتزی و پارچه ای را برای ورزش کردن نپوشید.
4 لباس ها را هر دو روز یک بار بشویید. نباید وقتی لباسی را می پوشید، کثیف باشد.
5 لبه کفش های لبه دار را تا بزنید تا قشنگ تر شوند.
نکات و هشدارها
اجازه ندهید دیگران شما را دست بیاندازند. اعتماد به نفس داشته باشید و لباسی که می پوشید را دوست داشته باشید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید