خراسان/ قبل از هر چیز باید بدانیم که انتظار به معنای ایستادن و دست روی دست گذاشتن نیست. به عنوان مثال، وقتی ما مهمانی را دعوت کرده‌ایم و می‌گویند چه می‌کنید، می‌گوییم منتظر مهمان هستیم یعنی همه هماهنگی‌ها، زمینه چیدن‌ها، مقدمات و شرایط لازم برای پذیرایی از مهمان را فراهم کرده ایم و فقط مانده حضور خود مهمان. انتظار از جنس تلاش، عمل، استقامت و استمرار است. از جهتی مقدمات انتظار، متناسب با فردی است که انتظارش را می‌کشیم، یعنی وقتی ما منتظر برادرمان هستیم، نوع آماده‌سازی منزل‌مان با زمانی که منتظر مهمانی خاص از راه دور هستیم، فرق می‌کند و حتی این تفاوت در نوع پوشش‌مان تاثیر دارد. این نکته بیانگر آن است که منتظر، مثل زمانی زندگی می‌کند که خود مهمان حضور دارد یعنی سبک زندگی منتظر همان سبک زندگی مهدوی در زمان ظهور است و فرقی ندارد. با این مقدمه باید دانست که برای سبک زندگی مهدوی، ابتدا باید زمینه‌هایی فراهم و سپس به نکات رفتاری و عملی توجه شود. در ادامه به شش مورد اشاره می شود.

1-شناخت امام زمان(عج)
وقتی می‌توانیم سبک زندگی ‌مان را مانند زمان ظهور امام زمان(عج) کنیم که ابتدا امام زمان(عج) را درست و کامل بشناسیم و بدانیم وظایف منتظر در زمان ایشان چیست؟ شناختی ارزشمند است که مبنای عمل بر اساس حق شود و شناختی که به عمل نرسد، ارزشی ندارد.

2-اجتماعی و مسئولیت پذیر بودن
قبول مسئولیت‌های کاری و خانوادگی و مدیریت صحیح داشته‌های خود، یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فرد منتظر است. در ضمن اهمیت توجه به جنبه‌های اجتماعی و گروهی زندگی اعم از تشکیل گروه‌های دوستان و خانواده بر هیچ منتظری پوشیده نیست. منتظر واقعی در سبک‌زندگی‌اش در کنار اعمال و عبادات فردی خود به جنبه‌های اجتماعی‌اش هم توجه دارد.

3-آمادگی برای جهاد
سبک زندگی مهدوی باید بر مبنای جهاد باشد. به عبارتی منتظر باید با سخت کوشی فراوان درصدد مقابله با دشمن باشد، چه این دشمن ظاهری باشد، چه باطنی همچون جهل و نادانی. تنها با روحیه و تلاش جهادی است که مفهوم انتظار شکل می گیرد.

4-غافل نشدن از پژوهش
آن چه در رسیدن به سبک زندگی بسیار مهم است، پذیرش این نکته است که فرد منتظر باید پس از شناخت، تسلیم حق شود و تا تسلیم به معنای پذیرش وجود نداشته باشد، نتیجه و ثمره انتظار بروز نمی کند. همچنین منتظر واقعی فردی است که همیشه به دنبال یافتن حق باشد و در این راه، تمام تلاشش را انجام دهد. مسلما در این سبک زندگی، آن چه بسیار اهمیت دارد، برخورد با انواع تحریف ها و اعتقادات غلط است و مهم است هر فرد بتواند سره را از ناسره جدا کند و دقت داشته باشد.

5-داشتن عقل معاش
توجه به ظرفیت های مالی و توانمندی برای کسب درآمد و ایجاد استقلال مالی که با تلاش و توجه به داشته ها و استعداد شخص بروز می کند و شکل می گیرد، مهم است.

6-اهل ایثار بودن
هر فردی در ابتدا تنها به خودش توجه دارد اما با ازدواج و تشکیل گروه، به مرور این توجه، به دیگران نیز انتقال می‌یابد و تا این حد پیش می‌رود که تمامی مخلوقات خداوند را دوست داشته باشد. سبک زندگی مهدوی الگوهای خاص خود را برای ایثار و محبت دارد. این نکته هم مهم است که ارزش‌هایی همچون قرض‌الحسنه، خمس، زکات و همچنین تعاون و حیا کمی فراموش و کم رنگ شده‌اند و منتظر واقعی باید با روحیه جسورش، سعی در زنده کردن این‌ها داشته باشد.
نویسنده : سیدمجتبی آل علی| دانش آموخته رشته فلسفه و کارشناس مذهبی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید