ایرنا/ یک موسسه مردم نهاد هلندی موسوم به سازمان حمایت از حقوق کودکان، انگلستان و نیوزلند را در زمینه رعایت حقوق کودکان در رتبه هایی پایین تر از سوریه و کره شمالی قرار داده است.
کودکان آینده سازان هر کشوری هستند و قادرند جهانی را به حرکت در بیاورند؛ بدون شک مردم سراسر جهان برای بهبود شرایط زندگی کودکان تلاش می کنند اما همیشه زندگی در کشوری توسعه یافته با سطح رفاه بالا و سیستم اقتصادی پیشرفته ضامن بهبود شرایط زندگی و رعایت حقوق کودکان نیست.
انگلستان، کشوری توسعه یافته با وضعیت اقتصادی با ثبات و سطح بالا، وجود دموکراسی و نبود جنگ، از میان 181 کشور در رتبه 170 قرار دارد که تنها با بدترین کشور دنیا در زمینه رعایت حقوق کودکان یعنی افغانستان، 11 پله فاصله دارد.
به گزارش موسسه حقوق کودکان، ایسلند، پرتقال، سوئیس، فنلاند و آلمان به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم رعایت حقوق کودکان و افغانستان جنگ زده در رتبه آخر این فهرست قرار دارند.
موسسه حقوق کودکان این کشورهای این فهرست را بر اساس پنج شاخص اصلی رتبه بندی کرده است؛ شاخص حمایت از کودکان شاخص جهانی سالانه است که نشان دهنده چگونگی تلاش کشورها برای بهبود بخشیدن به حقوق کودکان است.

این پنج شاخص عبارتند از:
-حق زندگی
-حق برخورداری از سلامت و بهداشت
-حق تحصیل
-حق محافظت
-ایجاد محیطی برای حمایت از حقوق کودکان
هر یک از این شاخص ها در زیر مجموعه خود دارای معیارهای جداگانه ای نیز هستند که بر طبق آنها شاخص کلی و رتبه بندی های این کشوره انجام می شود.

**حق زندگی
حق زندگی در واقع به سه شاخص مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال، امید به زندگی از بدو تولد و نسبت مرگ و میر مادران در این کشورها تقسیم می شود.
بر اساس گزارش مشترک بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و یونیسف که سال 2017 میلادی منتشر شد نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 15 سال جان خود را از دست دادند. 5.4 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن داشتند.

** حق برخورداری از سلامت و بهداشت
این شاخص به چند زیر مجموعه تقسیم می شود که عبارتند از، درصد کودکان زیر پنج سالی که از کمبود وزن شدید رنج می برند، ایمن سازی کودکان زیر یک سال (واکسیناسیون کودکان زیر یکسال علیه بیماریهای قابل پیشگیری)، افزایش جمعیت با استفاده از امکانات بهداشتی ارتقا یافته، افزایش جمعیتی که به دلیل ارتقا و بهبود کیفیت آب آشامیدنی اتفاق افتاده است.

** حق تحصیل
این شاخص نیز از سه زیر مجموعه تشکیل می شود؛ میانگین سال هایی دختران و پسران باید به تحصیل بپردازند. نابرابری جنسیتی میان دختران پسران در میزان سال های تحصیلال را می توان از جمله شاخص های رعایت حقوق کودکان در حق تحصیل برشمرد.

** حق محافظت
تعداد کودکان کار، نرخ زاد و ولد نوجوانان و ثبت تولد نوزاد را می توان به عنوان معیارهای این شاخص در نظر گرفت.

** ایجاد محیطی برای حمایت از حقوق کودکان
از نگاه موسسه حقوق کودکان، محیط حمایتی از کودک محیطی است که در آن تبعیض صورت نمی گیرد، به نظر و مشارکت کودک احترام گذاشته می شود، قانون هایی به نفع کودکان وضع می شود، برای بهبود شرایط زندگی آنها بودجه در نظر گرفته می شود و دولت و جامعه مدنی برای احقاق حقوق کودکان همکاری می کنند.
بر اساس حقوق مندرج در پیمان نامه حقوق کودکان یونیسف ( صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، دولت ها موظفند تا همه تمهیدات ممکن را به کار گیرند تا از رعایت و احترام به حقوق کودکان اطمینان حاصل کنند. وقتی کشورها پیمان نامه را تصویب می کنند، موافقت می کنند که قوانین خود را در ارتباط با کودکان مورد بازبینی قرار دهند.
امنیت و حمایت باید برای همه کودکان در همه جا یک قاعده و اصل باشد. دولت ها تعهدات گسترده ای در زمینه پیشگیری سوء استفاده و بهره کشی از کودکان حتی در کشوهایی که منافع زیادی در حیات و آموزش و تحصیل کودکان دارند، ارائه کرده اند. به هر حال حمایت از کودکان امری است که چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه باید توجه ویژه ای به آن داشت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید