آخرین خبر/ روش های بازیهای مونته سوری از کودکی می تواند در یادگیری کودکان موثر باشد کودک قبل از اینکه به نتیجه کار توجه یا علاقه داشته باشد به رضایت از کار و شیوه انجام ان توجه دارد و اینکه کودک علاقه زیادی به انجام کارهای تکراری دارد تا کار برایش کاملا درونی شود .برای این بازی میتوانید از کاغذهای رنگی هم استفاده کنید مهم هدف آموزشی می باشد و در نهایت لذت بردن کودک از بازی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید