آخرین خبر/ گلدوزی گل سرخ برای لباس، کیف و کفش را در این ویدئو یاد بگیرید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید