فارس/ مادرها، فرشته‌هایی هستند که در خانه‌مان زندگی می‌کنند. بیشتر اوقاتی که ما به فکر کارهای خودمان هستیم، این مادرها هستند که از وقت و جان خود می‌زنند تا ما در آسایش باشیم. نقش آن‌ها در روزهای ماه مبارک رمضان بیشتر به چشم می‌آید، نقشی که تعطیل‌بردار نیست. مادرها را تنها نگذاریم!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید