آخرین خبر/ بخش اعظمی از زنان و دختران جامعه در بد برزخی گرفتار شده اند. زنی که تا دیروز هم خطبه می خواند و هم مادر بود، امروز در فضای اینستاگرامی یا وصله به ناخن کاشتن است یا درگیر زیر و رو کردن چهره اش. یا در حالتی دیگر تمام هم و غم این زنان به رخ کشاندن برق میز و کاسه و بشقابهایی هست که هستیشان در پر خالی شدن است.تمام معلوماتشان دانستن خواص دم نوش هاست و از کنون و فردا بی خبرند. ما از این فرد چه می خواهیم؟ نسل آینده در دامن چه کسی قد بکشد؟ چرا دیگر نمی شود نه با زن بلکه با هیچکس از عشق و عقل گفت. از حق و باطل گفت. از خیال و حقیقت گفت.
این زنان از جامعه برای خود اژدهایی ساخته اند، زندگیشان تکرار مکررات است،در هاون آب می کوبند و در خاک بذر تهی می کارند.
نظر خود در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید
نویسنده: حامد سرلکی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید