آخرین خبر/ می‌‌خواهم
هر صبح که پنجره
را باز می‌کنی
آن درخت روبرو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده‌ای
که نان از انگشتان
تو می‌گیرد
و صبح بخیر می‌گوید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید