رنگی رنگی/ کارهای زیادی هست که با انجام دادن اون ها میتونیم بهونه ای برای شادتر و رنگی تر شدن روزمون بسازیم، برای این کار نیازی به فعالیت های زیاد و عجیب نیست و میشه با کمک گرفتن از هنرمند درونمون یک روز عادی رو تبدیل به روزی شاد و رنگی کرد. این بار که حوصله تون سر رفت و دنبال یک سرگرمی رنگی بودین میتونین به سراغ کاردستی ساختن برین، اینجا براتون ایده هایی در مورد کاردستی ساختن با طرح پیکان رو آوردیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید