آخرین خبر/ هر روز صبح دوست داشتنت
تازه می‌شود
مثل بوی سنگک تازه
مثل عطر چای
روز از نو دوست داشتنت از نوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید