آخرین خبر/ برنامه هزار راه نرفته در قسمت 52م خود به موضوع پشیمانی خیانت کننده و فرآیند بخشیدن خیانت شونده پرداخت. کارشناسان این برنامه جزئیات مهمی را درباره این مسئله بیان کردند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید