آخرین خبر/ برای این کار اگر کمی حالت کهنه کاری انجام بشه این خیلی بهتر میشه
یا اینکه با خمیر فیمو و قابل های مخصوص طرح برجسته درست کنید و روی این ظرف بچسبونید عالی میشه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید