آخرین خبر/ مسی پلیر یا همان کثیف کاری بازی دسته مهمی از بازی های کودکانه است که باید تا سنین 6 سالگی در برنامه فتگی بازی های کودکان وجود داشته باشد. این بازی ها علاوه بر تقویت حواس کودک باعث ایجاد اعتماد به نفس و همچنین مانع از ایجاد وسواس در کودک می شود. برای انجام هیچ بازی کودک خود را مجبور نکنید. 

در این بازی از تخم شربتی و رنگ خوراکی استفاده می شود

فناورد
فناورد آگهی