آخرین خبر/ توهم دانستن را کنار بگذاریم. صادقانه ببینید که چقدر برای ازدواجتان سرمایه گذاری کرده اید؟ مراقب ابله دانشمند در زندگی مشترکمان باشیم باشیم. هشدارهای دکتر علی صاحبی به زوجین.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید