نوکو/ طرز تفکر و احساسی که اطرافیان نسبت به ما دارند باعث می شود که زندگی ما تخت تاثیرات مختلفی قرار بگیرد.به همین منظور بهتر است کاری بکنیم تا دیگران تاثیرات مثبتی روی زندگی ما بگذارند و باعث پیشرفت ما بشوند.برای ملاحظه نکاتی در این مورد این ویدیو را نیز از دست ندهید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید