خراسان/ بعد از طلاق، بچه‌هایم بیشتر به سمت مادرشان رفته‌اند چون همسر سابقم مدام با دروغ و تهمت به دنبال انداختن من از چشم آن‌هاست. یک سال پیش سر یک لجبازی، تصمیم مان برای طلاق را با داشتن سه بچه گرفتیم و حالا بچه‌هایم حتی به من زنگ هم نمی‌زنند. بچه‌هایم ۵، ۹ و ۱۳ ساله اند و همه‌شان با مادرشان زندگی می‌کنند چون انتخاب خودشان بود. نمی‌خواهم به سراغ دادگاه و قانون بروم اما چه کار کنم که حق دیدن فرزندانم را به دلخواه خود بچه‌هایم، به دست بیاورم؟

حاصل رفتار همسرتان یعنی ترور شخصیتی شما در ذهن بچه‌ها، تربیت فرزندانی می‌شود که نه در کنار مادر احساس امنیت دارند و نه در کنار پدر، چون سیاه‌نمایی دو طرف باعث ایجاد ذهنیت منفی فرزندان درباره هر دو می‌شود.در این شرایط دود اصلی طلاق به چشم کودکان می‌رود که از یک زندگی آشفته نجات یافته‌اند ولی در زندگی گسسته ناشی از طلاق به حداقل آرامش نرسیده‌اند. مشکل اصلی برخی والدینی که متارکه کرده‌اند این است که فکر می‌کنند، کودکان هم با والد دیگر متارکه کرده‌اند و متاسفانه از کودکان به عنوان سرباز پیاده خود علیه یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی که کودکان همیشه به والدین تعلق دارند و نباید در میدان جنگ طلاق والدین به کار گرفته و قربانی شوند. بنابراین در صورت امکان خودتان یا از طریق یک واسطه، همسرتان را از عواقب این رفتارش مطلع کنید.
چرا شما به دیدن بچه‌هایتان نمی‌روید؟
در مطلب به این نکته اشاره کرده‌اید که بچه‌هایتان به شما زنگ نمی‌زنند اما نگفته‌اید چرا شما به آن‌ها سر نمی‌زنید. بنابراین در یک فرصت مناسب، از بچه‌ها بخواهید با یکدیگر بیرون بروید و یک روز در کنارشان باشید و با آن‌ها خوش بگذرانید. محروم کردن فرزندان طلاق از ملاقات مستمر پدر یا مادر، ظلم مضاعفی است که به آنان تحمیل می‌شود . قانون هم تکلیف حضانت را روشن می‌کند و هم حق ملاقات را، پس مراجعه به قانون برای برخورداری کودکان ازحقوق شرعی و قانونی ضرورت دارد و امری سلیقه‌ای نیست. در صورت نیاز برای دیدن فرزندان تان از قانون کمک بگیرید.
از طلاق‌تان پشیمان شده‌اید؟
اگر والدین بعد از طلاق و فروکش کردن هیجانات منفی، جدا شدن را نتیجه یک تصمیم ناآگاهانه و هیجانی می‌دانند یا طلاق آنان پیامد خودخواهی و انعطاف ناپذیری‌شان بوده، می‌توان با کنترل و سرکوب خودخواهی‌ها و نگاه منطقی به آینده خود و فرزندانی که مهر طلاق روی پیشانی آنان خورده است، آگاهانه و با آسیب‌شناسی دقیق، دوباره زمینه شکل‌گیری یک زندگی بالنده را که در آن همه برنده هستند، فراهم کرد.
نویسنده : عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روان‌شناسی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید