خراسان/ این‌که مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ می‌زنم چون از خانم اپراتور خوشم آمده، از لحاظ روان‌شناسی قابل بررسی است

مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیلات و بیکار است، در مصاحبه‌ای گفته که از صدای خانمی که تلفن را جواب می‌دهد، خوشش آمده و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می‌شود! اما آیا باید توضیح او را داستانی عاشقانه تصور کنیم یا این‌که داستان چیز دیگری است که این پسر را نیز به اشتباه انداخته ؟

4نکته درباره واقعیت عشق در برخورد اول!

تا امروز بررسی‌های زیادی درباره بروز عشق در برخورد اول در حوزه روان‌شناسی صورت گرفته است. واقعیت این است که هرچه این مطالعات عمق بیشتری پیدا می‌کند، از بخش رویاگونه این احساسات کم می شود و داستان در حال تبدیل به شکلی دیگر است. اما تا این‌جا درباره چنین احساسات و هیجاناتی از لحاظ روان‌شناسی چه می‌دانیم؟
تصور عاشق شدن در برخورد اول، در مردان بیشتر روی می‌دهد. به صورت کلی تعداد مردانی که مدعی هستند در همان برخوردهای اول عاشق شده‌اند، بیشتر از زنان است.
در بسیاری از موارد، این عاشق شدن نه احساسی دو طرفه که احساسی یک طرفه از جانب یک فرد است.
این احساس شدید گاهی اوقات ویژگی‌های مطلوب یک عشق واقعی(صمیمیت، تعهد و هوس) را ندارد و تنها بر یک بعد یعنی هوس و شوریدگی ناشی از آن، استوار است. بر این اساس نیز متخصصان گاهی این احساسات را نه عشق که تکانه جنسی پیچیده شده در هیجانات دیگر در نظر می‌گیرند. این موضوع به ویژه در مردان بیشتر گزارش شده است و برخی بیشتر بودن تعداد گزارش مردان را مرتبط با همین موضوع می‌دانند.
این احساسات لزوما همیشه سرانجام خوبی ندارد و باعث ایجاد رابطه‌ای معنادار، عمیق و ماندگار بین دو نفر نمی‌شود.
در جست‌وجوی عشق یا در پی هیجان؟
با توجه به این اطلاعات، این‌که یک پسر چنین ادعایی را مطرح کرده است، هیچ جای تعجبی ندارد. درباره یک طرفه بودن این احساس نیز که بحثی نیست چراکه این پسر از صدای دختری که صددرصد حتی اسمش را هم نمی‌داند، خوشش آمده و در حال ایجاد مزاحمت برای او و همکاران اوست. اما آیا باید احساس او را جدی بگیریم؟ شاید برای پاسخ دادن به این سوال باید کمی تعارف را کنار بگذاریم و به صحبت‌های او دوباره گوش دهیم. آیا حرف زدن او بیشتر نمایانگر فردی عاشق است یا فردی که در بهترین حالت، محض تنوع و ماجراجویی و از سر بیکاری و نداشتن تفریح، در حال ایجاد مزاحمت است؟ شاید هم درباره این پسر، باید موضوع را به پای همان عامل(هوس و شوریدگی ناشی از آن) بگذاریم که متخصصان در توصیف احساسات برخی افراد و به ویژه مردان استفاده می‌کنند.
نویسنده : نرگس عزیزی| کارشناس‌ارشد مشاوره‌خانواده


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید