آخرین خبر/ ساک خرید محکم و ارزان بدوزید تا در مصرفه کیسه های پلاستیکی صرفه جویی شده و کمتر به محیط زیست آسیب برسانیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید