خراسان/ 15درصد شکست ؛ وضعیتی ایده آل از دید متخصصان!
شکست خوردن در انجام کارها، دلپذیر نیست. این موضوعی نیست که بشود سر آن بحث کرد اما طبق نظر برخی متخصصان علوم تربیتی انگار چاره‌ای نیست جز این‌که بپذیریم شکست گاهی اوقات ضروری است. اما چرا؟ محققان دانشگاه آریزونا می‌گویند اگر شما شروع به انجام کاری جدید کرده‌اید و همیشه و 100درصد مواقع در آن موفق هستید و اصلا شکست نخورده‌اید، لازم است به یک موضوع شک کنید؛ این‌که اصلا شما چیز جدیدی یادگرفته‌اید! طبق نظر این متخصصان، تجربه میزانی شکست در انجام کارهای جدید، نشانه‌ خوبی است چراکه نشان می‌دهد شما درحال یادگیری هستید. اما تجربه نشان داده وقتی ما در شروع انجام کاری زیاد شکست بخوریم، احتمال این‌که آن را رها کنیم بیشتر می‌شود. با توجه به نتایج این مطالعه آیا می‌توانیم وقتی دایم درحال تجربه شکست هستیم، باز هم دلمان را خوش کنیم که اشکال ندارد، درعوض در حال یادگیری هستیم؟ این پژوهشگران می‌گویند همان‌طور که تجربه نکردن شکست نشان‌دهنده وجود ایرادی در کار است، تجربه میزان زیاد شکست هم نشانه خوبی نیست. آن‌ها طبق مطالعات خود و بررسی پژوهش‌های قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که تجربه شکست در 15درصد تلاش‌ها، وضعیتی ایده‌آل است. به عبارت دیگر اگر ما در 85درصد تلاش‌های‌مان در یادگیری کاری موفق می‌شویم، می‌توانیم خوشحال باشیم چراکه نشان می‌دهد تلاش‌های ما بالاترین میزان بازدهی را داشته‎است و با بالاترین سرعت درحال یادگیری آن موضوع هستیم. با توجه به نتایج این بررسی، اگر در پی یادگیری مهارتی جدید هستید، از شکست نترسید. تجربه میزانی شکست نه‌تنها ایرادی ندارد که نشان‌دهنده اتفاقی مثبت است اما اگر میزان شکست‌ها زیاد شد، چه؟ مسیری را که آمده‌اید، بازبینی کنید شاید روش‎تان ایرادی داشته‎باشد؛ شاید هم فراگیری پیش‌نیازهای رسیدن به هدف بزرگ‌تر را فراموش کرده‌اید و درنتیجه آن فعالیت بیش از حد برای‌تان دشوار شده‌است.
منبع: ScienceDaily
نویسنده : ترجمه از: نرگس عزیزی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید