نی نی بان/ استرس ، رژیم غذایی و رفتارهای نامناسب مادر در دوران بارداری تاثیر مستقیم
بر مشکلات جسمی و بیماری های بعداز تولد نوزاد دارد .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید