آخرین خبر/ 4 ایده جالب با بطری شربت.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید