آخرین خبر/ شنیون زیبا برای موهای کوتاه.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید