آخرین خبر/ با اشیا دورریختنی وسیله ای کاربردی بسازید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید