تابناک/ درس های سواد زندگی، از دکتر محمدصادق دهنادی را ببینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید