آخرین خبر/ ضربه مغزی شد بیچاره!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید