آخرین خبر/ هنرمندی با روزنامه های باطله.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید