خراسان/ عبارات ممنوعه در زمان همدلی را بیاموزیم و به کار نبریم
نرگس عزیزی کارشناس ارشد مشاوره

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید