آخرین خبر/ face shield mask یاهمان ماسک سپر صورت که این روزها نه تنها در بیمارستان ها بلکه در معابر عمومی استفاده می شود. این وسیله را می توانید با کمک بطری نوشابه در خانه درست کنید
آموزش حرفه ای تر ساخت ماسک سپر صورت اینجاست

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید