آخرین خبر/ داستان کودکانه فیل و مورچه.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید