آخرین خبر/ مناظره دختری که خود را زشت می دید با پدرش
اعتماد به نفس از کی و کجا تخریب می شود؟