آخرین خبر/ خزعلی: قاتل رومینا را تبرئه نکنید، قاضی می‌تواند به پدرش اشد مجازات بدهد
کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان:
▫️ به علت جنبه عمومی جرم دادستان می‌تواند درخواست اشد مجازات برای پدر رومینا دهد.
▫️ همه افرادی که باعث تحریک پدر شدند و مردک نامردی که عکس‌های دختر را منتشر کرد باید مجازات شوند.چرا رومینا از ده سالگی باید با یک پسر ارتباط داشته باشد. نقش رسانه‌ها و آموزش و پرورش بر بلوغ زودرس یک کودک بررسی شود