خراسان/ کله سحر پیام می‌دهد: «کتاب رو چند دور خوندی؟»، ظهر ویس می‌فرستد: «وای من اصلا هیچی نمی‌فهمم»، شب زنگ می‌زند: «من می‌افتم این درسو. بچه‌هایی که قبلا با همین معلم درس داشتن، میگن سوال‌های امتحانش هیچ ربطی به کتاب و جزوه نداره». تو جزو کدام گروه هستی؟ آن‌هایی که این جملات را می‌گویند یا آن‌هایی که مخاطب این حرف‌ها هستند؟ اگر جزو گروه اول هستی، بیا یک‌بار برای همیشه تکلیف‌مان را با این رفتار روشن کنیم؛ اگر درس نخوانده‌ای، از دست دوستت چه کاری برمی‌آید؟ ممکن است کمی دلداری‌ات بدهد ولی نمی‌تواند کاری کند که از درسِ نخوانده نمره بیاوری، فقط او هم مثل تو استرس می‌گیرد. اگر درست را خوانده‌ای ولی احساس می‌کنی چیزی یاد نگرفته‌ای، دانستن این که دوستت کتاب را چندبار خوانده هم کمکی نمی‌کند چون میزان و سرعت و سبک یادگیری‌ آدم‌ها با هم فرق دارد. اما اگر همه این‌ها شیطنتی بیش نیست، باید بدانی که موفقیت دوستت مانع موفقیت تو نیست. رقابت وقتی معنا پیدا می‌کند و نتیجه‌اش ارزشمند است که در شرایط برابر انجام شود. این‌که دوستت تحت استرس، نمره‌اش کم شود معنی‌اش این نیست که تو خوب عمل کرده ای ضمن این‌که نمره امتحان، فقط نمره امتحان است؛ یک مجموعه سوال طرح و میزان درست بودن جواب‌های آن سوالات با نمره اندازه گرفته شده و هیچ ربطی به هوش، موفقیت، برتری یا ارزش‌های دیگر ندارد.