هنر زندگی/ سوال: همسرم سر همه چی گیر میده جایی نمیذاره برم میگه بمون سر خونه زندگیت یکم ازادم نمیذاره و اینکه رو خانوادش تعصب داره و سر اونا زندگیمونو میریزه بهم. وقتی میریم خونه باباش اینا رو همه چی توجه میکنه که مامانش میخواد چکار کنه کار خونه و بعد به من سخت میگیره و تو خونشون راحت نیستم از بس کنترلم میکنه توجه میکنه بعد میگه تو این کارو نکردی اون کارو کردی و اصلا تو خونشون بهم خوش نمیگذره. و سر خانوادمم حساسه و یکماه پیش بحثمون شد بابام اومد باهامون حرف بزنه و داشت نصیحت میکرد که زندگی این جوری فایده نداره یهو شوهرم گفت دخترتو ببر و بابامم گفت پس یه نامه بده که خودت داری میگی زنتو ببرم و راضی هستی و این کارم کرد الان یکماهه خونه بابام اینام یه تلفن حتی بهم نزده خیلی کفریم و ناراحت همه تو دلمو خالی کردن و میگن مهرتو بذار اجرا مردی که از زنش یکماه خبری نگیره چه مردیه تروخدا بهم بگید چکار کنم؟

الهام داودی (روانشناس بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
سلام. ببینین من فکر می کنم به جای اینکه من بخوام به شما بگم که چی کار کنین بهتره کمی فکر کنیم تا خودتون ببینین راه تون چیه و راه تون رو پیدا کنین. اول اینکه واقعا به نظر شما آدم ها ازدواج می کنن که چه چیزی به دست بیارند؟ ازدواج می کنند که زور بشنوند یا اینکه بهشون عشق داده بشه، استقلال داشته باشند و احساس کنن کسی مراقب شون هست؟ آیا شما در ارتباط با همسرتون احساس می کنین که براش مهم هستین؟ من فکر می کنم با فکر کردن به اینها راه تون باز بشه.
الهام متقی (زوج درمانگر،مشاوره پیش از ازدواج و فردی،مدرس مهارت های والدگری)
سلام من نمیگم مردی که یه ماه خبر نگیره مرد زندگی نیست به جاش با دلیل علمی بهتون میگم که زندگی با فرد کنترگر و مشکوک به اختلال شخصیت وسواسی(با اختلال وسواسی که در بین عامه مردم شناخته شده است متفاوته) اگر ادامه پیدا کنه، بسیار فرسایشی خواهد بود. چون به درمان روانشناختی و دارویی به سختی تن می دن و نسبت به درمان مقاوم اند و همیشه در حال مقایسه و اشتغال فکری برای ایراد گرفتن و محدود کردن هستند و این در حالیه که با مشکلات دیگری همراه نشده باشه. من روی همسر شما تشخیصی نمیذارم فقط دارم احتمال و در نظر می گیرم و از شما میخوام که احتمالات و در نظر داشته باشید و برای بازگشت حتما از کمک تخصصی به همراه همسرتون استفاده کنید.


الهام متقی (زوج درمانگر،مشاوره پیش از ازدواج و فردی،مدرس مهارت های والدگری)
سلام من نمیگم مردی که یه ماه خبر نگیره مرد زندگی نیست به جاش با دلیل علمی بهتون میگم که زندگی با فرد کنترگر و مشکوک به اختلال شخصیت وسواسی(با اختلال وسواسی که در بین عامه مردم شناخته شده است متفاوته) اگر ادامه پیدا کنه، بسیار فرسایشی خواهد بود. چون به درمان روانشناختی و دارویی به سختی تن می دن و نسبت به درمان مقاوم اند و همیشه در حال مقایسه و اشتغال فکری برای ایراد گرفتن و محدود کردن هستند و این در حالیه که با مشکلات دیگری همراه نشده باشه. من روی همسر شما تشخیصی نمیذارم فقط دارم احتمال و در نظر می گیرم و از شما میخوام که احتمالات و در نظر داشته باشید و برای بازگشت حتما از کمک تخصصی به همراه همسرتون استفاده کنید.